Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

AD-data

Projektet i korthet

Kartlägga vilket/vilka system som äger masterdata för attribut gällande personer anställda vid Malmö högskola. Kartlägga vilka prioriteringar som skall göras om det finns fler värden för attribut för samma personer. Ta fram lösning för automatisk överföring av data från mastersystem till katalogtjänst.

Senast uppdaterad av Maria Brandström