Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

IP-hantering

Infoblox logo

Bakgrund
IP-hanteringen på Malmö högskola är idag föråldrad både när det gäller hårdvara men också system. Rutiner för hanteringen saknas inom vissa områden och efterlevs inte inom andra. Mycket tid läggs ner på hanteringen och man ser att denna tid skulle kunna frigöras med hjälp av ett modernare och mer automatiserat system. Systemen har idag tidskrävande gränssnitt med mycket manuellt arbete.
Utvecklingen på Malmö högskola går mot att man som personal och student vill kunna röra sig fritt inom högskolan och kunna koppla upp sig mot Internet var man än befinner sig. Idag kan man göra detta via det trådlösa nätverket men vi måste även kunna hantera personal som rör sig inom högskolan i det fasta nätverket på ett enkelt sätt.

Under 2012 genomfördes en omfattande förstudie rörande olika system för IP-hantering. I samband med denna togs underlag och kravspecifikation för upphandling fram. En upphandling med förenklat förfarande genomfördes under våren 2013 och anbudsvinnande leverantör blev Addpro med en Infoblox-lösning.

Projektidé
Implementera anbudsvinnande lösning i enlighet med nedanstående mål.

Mål

 1. Etablera projektgrupp, ta fram projektplan och skapa resurssida. Klart senast vecka 22.
 2. Säkerställa leverans och grundinstallation av systemet. Klart senast vecka 24.
 3. Planera och genomför utbildning för drifttekniker tillsammans med leverantör och etablera en test och laborationsmiljö för övning och utbildning. Klart senast vecka 24.
 4. Etablera rutiner och roller för drift och löpande arbete med IP-hantering. Klart senast vecka 32.
 5. Planera och genomför utbildning för supporttekniker tillsammans med leverantör och etablera en test och laborationsmiljö för övning och utbildning. Klart senast vecka 33.
 6. Driftsättning av systemet i skarp miljö och framtagande av komplett dokumentation och checklista för slutbesiktning. Klart senast vecka 33.
 7. Besiktning av system. Klart senast vecka 37.
 8. Rättningar och anpassningar samt slutbesiktning av implementerat system. Klart senast vecka 39
 9. Redovisning etapp 1 - Implementation vecka 40 för styrgrupp.
 10. Framtagande av plan för etapp 2 – Dynamisk IP vecka 42 för godkännande av styrgrupp.
 11. Införande av etapp 2 – Dynamisk IP. Klart senast vecka 5.
 12. Redovisning etapp 2 – Dynamisk IP vecka 7 för styrgrupp.

Avgränsningar
Projektet svarar inte för fördelning av roller, ansvar och resurstilldelning utan detta åligger styrgrupp och arbetsledning för områdestekniker.

Etapper
Projektet genomförs i två etapper. Etapp 1 – Implementation av system för IP- hantering och etapp 2 – Dynamisk IP-tilldelning för hela Malmö högskola. 

Budget
Projektet genomförs inom ramen för genomförd upphandling.  Personalresurser tas från befintlig verksamhet i samråd med styrgrupp och arbetsledning för områdestekniker.

Organisation

Styrgrupp 
IT-ledningsgruppen

Projektgrupp
Rutger Blom (PL)
Andreas Mattsson
Richard Jacob
Munadhil Al-Raiss 


Tidplan etapp 2: Utrullning av dynamisk IP-adress tilldelning

Vecka 40           Orkanen          Klar

Vecka 42           Gäddan 8        Klar

Vecka 44           Nereus            Klar

Vecka 46           OD                 Klar

Vecka 49           HS                 Klar

Vecka 50           Kranen           Klar

 


Länkar

Addpro hemsida

Infoblox hemsida

Infoblox Trinzic DDI produktblad

Infoblox NetMRI produktblad 

Senast uppdaterad av Maria Brandström