Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

IP-hantering

Projektidé

"Ta fram rekommendationer för införande av system för hantering av IP på Malmö högskola och även rekommendationer gällande rutiner och roller kopplade till IP-hanteringen. Förstudien innefattar DHCP och DNS."
(taget från projektdirektivet, se nedan) 

 

Projektlinje

 

Dokument

Fastställda   Ägare
Projektdirektiv
Uppdragsbeskrivning Nils
Arbetsdokument    
ICal / RSS
Projektkalender / projektaktiviteter från Wrike Rutger
Kravspecifikation
Kravhantering på lösningen (arbete pågår) Rutger
Kandidater
Möjliga kandidater (arbete pågår)
Rutger
Länkar
Projektverktyg
  Rutger
Yammer
  Rutger
Senast uppdaterad av Maria Brandström