Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Handledning i informationssökning

– ett pedagogiskt utvecklingsprojekt kring handledning i informationssökning våren 2006. Projektet beviljades 67 500 kr från medel för pedagogiska utveckling inom grundutbildningen på Malmö högskola.

Många studenter upplever en osäkerhet kring att söka vetenskaplig information från olika källor och har otillräckliga erfarenheter av olika typer av texter. Genom handledning i informationssökning kan studenterna få vägledning och stöd i denna process. Vi hoppades höja den vetenskapliga kvaliteten på uppsatser skrivna vid Malmö högskola genom att vägleda studenterna bland våra tryckta och elektroniska resurser.

Under vårterminen 2006 erbjöd biblioteken/BIT handledning i informationssökning.
Mängden bokade handledningstillfällen, nästan 100, visar att det finns behov för ett stöd i
studentens informationssökningsprocess vid uppsatsskrivande utöver bibliotekets
undervisning och ordinarie verksamhet.

Handledningsmötet, som bokats på studentens initiativ, uppskattades av både studenter
och bibliotekarier. Utvärderingen av projektet visar att studenterna tyckte att
handledningen gav den hjälp de behövde för att lösa sin uppgift och höjde kvalitén på
deras arbete. Bibliotekarierna uppskattade att möta studenterna i en lugn och förberedd
situation där kompetenser, både i informationssökning och den pedagogiska rollen,
utnyttjades och utvecklades.

Senast uppdaterad av Maria Brandström