Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Handboksprojektet

Handbok i utvärderingsarbete

Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Biblioteken vid Malmö högskola deltar i ett nationellt samarbetsprojekt som drivs av Specialgruppen för kvalitetsarbete och statistik inom Svensk biblioteksförening.
Specialgruppen har utarbetat en handbok i utvärdering som är tänkt att fungera som en språngbräda för bibliotek som är intresserade av att arbeta med kvalitetsutveckling.
Handboken innehåller tolv indikatorer för biblioteksverksamhet och med dessa som grund startar vi i januari 2002 ett samarbetsprojekt. 55 bibliotek av olika typ och från olika delar av landet kommer att delta i projektet. Samarbetet bygger på att man under tre år kommer att samla data till de tolv indikatorerna och jämföra resultatet över tiden och med varandra. De deltagande biblioteken kommer på så sätt att bygga upp en utvärderingskompetens inom organisationen och få redskap att gå vidare med sitt kvalitetsarbete.

Hela handboken.

Vill du se resultaten klicka här: Gå till Specialgruppen för kvalitet och statistik, gå vidare till handboksprojektet och därifrån till Projektsidor där du hittar rubriken Resultat

Ytterligar information om projektet lämnas av Jan Nilsson
tfn 040-665 72 94

Senast uppdaterad av Maria Brandström