Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gemensam Servicedesk för TS och KS

Bakgrund

I enlighet med rektors inriktningsbeslut (Mahr: 19-2012/423) uppdras åt nedanstående projektgrupp att driva projektet ”SPOC för TS och KS” med nedanstående målsättning. Detta projekt ingår som en del i projektet ”SPOC för Malmö högskola” som i sin tur ingår i arbetet med att skapa en gemensam IT-organisation för högskolan. SPOC, eller Single Point Of Contact innebär att det finns en gemensam Servicedesk som tar emot alla felanmälningar.

Under HT 2013 infördes SPOC för odontologiska fakulteten vilket kan betraktas som ett pilotprojekt.

Personalen på Lärande och samhälle, Gemensam förvaltning, KS på Gäddan 8 och Hälsa och samhälle – Socialt arbete kontaktar sedan tidigare Servicedesk.

 

Mål

Målet med projektet är att personalen vid fakulteterna Teknik och samhälle (TS) samt Kultur och samhälle (KS) från mitten av oktober 2014 ska kontakta BITs Servicedesk för hjälp med IT-relaterade ärenden. 

 

Projektorganisation

Styrgrupp

 • Åke Jansson, IT-chef BIT
 • Thomas Strandberg, Administrativ chef TS
 • Andreas Svenning, IT-strateg, ordförande

Projektgrupp

 • Joakim Hellberg, IT-tekniker
 • Matthias Jeppsson, IT-tekniker
 • Marcus Lindberg, projektledare BIT
 • Clarence Lindh, IT-tekniker
 • Kristin Persson, IT-tekniker

 

Vanliga frågor

Varför Servicedesk?
 • Single Point Of Contact (SPOC) innebär ett nummer och en e-postadress för alla IT-relaterade ärenden.
 • Ökad tillgänglighet. Alltid någon som svarar, även under semester.
 • Alla ärenden samlas via Servicedesk och får ärendenummer, vilket gör att inget faller mellan stolarna.
 • Servicedesk tar emot ärenden, löser ärenden, bevakar ärenden, avslutar och återrapporterar.
 • Informationsspridning vid större problem och driftstörningar.
 • Statistik och uppföljning.
Kommer IT-teknikerna på TS och KS att försvinna?

Nej. Teknikern kommer även i fortsättningen att finnas på plats i husen.

 

Kontakt

Maila frågor och funderingar till projektledare Marcus Lindberg.

Senast uppdaterad av Maria Brandström