Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket

Arbetsgruppen för ”Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket” på Bibliotek och IT undersöker i detta projekt hur den egna högskolans forskning kommuniceras i de fysiska biblioteken och i vilken mån biblioteken är öppna mötesplatser.

Möjligheten att utöka kontaktytan gentemot näringslivet genom att erbjuda service till småföretag diskuteras och granskas.

Arbetsgruppen lyfter dessutom fram frågan om biblioteken på sikt skulle kunna arbeta med att förstärka rollen som mötesplats och arena för samverkan och vidgat deltagande.

Projektet genomförs med hjälp av medel från Malmö högskolas vicerektor som ansvarar för samverkansfrågor.

Kontaktperson för projektet är Lotti Dorthé

Läs rapporten

Senast uppdaterad av Maria Brandström