Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access?

KB

Projektet syftar till att öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper. Vi skall i projektet försöka besvara nedanstående frågeställningar:

  • Var och hur skall forskningsdata lagras?
  • Vilka delar kan publiceras som open access?
  • Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell datatjänst?
  • Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?

Projektet är finansierat av programmet OpenAccess.se.

För mer information om projektet kontakta Linda Trygg (tjl) eller Jessica Lindholm.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank