Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Författarindikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter

Författarindikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter

I projektet samarbetar Stockholm universitet, Karolinska Institutet, Chalmers och Malmö högskola med att göra en sammanställning över pågående aktiviteter och kartlägga hur forskar-/författaridentifikatorer hanteras i tjänster/system. Utöver kartläggningen, ska projektet ge rekommendationer för val av identifikatorsystem, föreslå hur olika identifikatorsystem ska kunna samverka.

 

Projektet syftar till att lösa problemet hur man skiljer personer med liknande namn åt; hur en forskare kan knytas till tidigare anställningar som en och samma person. I nuläget finns ingen sådan lösning vid de svenska lärosätena. 

 

Vid Malmö högskola medverkar Jessica Lindholm i projektet.

 

Projektet pågår januari-december 2012.

 

 

Senast uppdaterad av Maria Brandström