Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Deweyprojektet

Under 2011 påbörjades övergången till ett nytt klassifikationssystem. Dittills hade bokstavskoder använts för att sortera böckerna, både i katalogen och i hyllan, men nu gick vi över till ett sifferbaserat system i stället. Vi följde Kungliga Biblioteket som började använda Dewey klassifikationssystem den 1 januari 2011.
Deweyprojektet pågick under 2011. En särskild Deweysamling skapades, där alla nya böcker ingick. Dessutom flyttades äldre upplagor av nyinköpta böcker över till det sifferbaserade systemet. Arbetet fortsätter flera år efter att projekttiden är slut, men projektet bidrog till att skapa riktlinjer för det fortsatta arbetet, framför allt när det gäller böckernas placering i rummet.

Senast uppdaterad av Maria Brandström