Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

BITs doktorandstöd i nya former

Projektet i korthet

Projektets syfte är att skapa ett nytt sätt att stödja doktorander med biblioteks- och IT-tjänster som tar hänsyn till forskarutbildningarnas progression, de individuella projekten samt disciplinära förutsättningar.

Senast uppdaterad av Maria Brandström