Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Enkäter om verksamheten vid Bibliotek och IT

Rapport från Bibliotek och ITs enkätredovisningar

Under nov/dec månad 2010 genomfördes en enkätundersökning bland Malmö högskolas studenter. Liknade enkät skickas ut vartannat år och en del av frågorna är de samma från år till år. Undersökningen utgör en del i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom BIT.

2012 Enkätrapport
Läs rapporten i pdf

2010: "Bra och trevlig helpdesk"
Läs rapporten i pdf

2008: ”Trevligt med konstutställning i korridorerna!”
Läs rapporten i pdf

2006: 96% är nöjd / mycket nöjd med servicen på biblioteket
Läs rapporten i Word-format

2004: "Tack för ett jättebra bibliotek och superb service! Ni är otroligt duktiga!"
Läs rapporten i Word-format

2003: "The library is wonderful and one of the best"
Läs rapporten i Word-format

2002: 926 tycker om Bibliotek och IT på Malmö högskola
Läs rapporten i pdf-format

Frågor om enkäterna och rapporterna besvaras av Jan Nilsson, tfn 040-665 72 94

Senast uppdaterad av Maria Brandström