Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fjärrlåneregler

Vad är fjärrlån?

Litteratur som inte finns på något av Malmö högskolas bibliotek kan vi låna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Litteraturen ska ha anknytning till den undervisning och forskning som bedrivs på högskolan. I första hand undersöker vi alltid möjligheten att köpa in materialet till våra bibliotek. 

Vi kan inte garantera att alla beställningar expedieras då varje bibliotek har sina egna restriktioner beträffande fjärrlån. Visst material lånas inte ut på fjärrlån. Dit hör t ex referenslitteratur, viss kurslitteratur och tidskrifter (det går dock att beställa artikelkopior). Skönlitteratur lånas endast ut om den ska användas i forskningsändamål.

Vem kan beställa fjärrlån av böcker?

Studenter och anställda vid Malmö högskola kan beställa fjärrlån.

Vad kostar fjärrlån av böcker?

Lån från bibliotek inom Norden: Gratis
Lån från bibliotek i övriga världen: 150 kr/lån (ej personal)

Om utlandsbeställning blir aktuell kontaktar vi dig alltid för bekräftelse av kostnad.

Hur lång tid tar fjärrlån?

Det tar ca en vecka att få ett fjärrlån om boken finns tillgänglig. Om den är utlånad reserverar vi den om detta är möjligt. Fråga gärna om det dröjer med dina fjärrlån.

Vilka låneregler gäller för fjärrlån?

Lånetiden bestäms alltid av det utlånande biblioteket dock med en maximal lånetid på 6 månader. Återlämnas inte boken efter krav krävs du på den avgift  som biblioteket blir skyldig att betala utlånande bibliotek. Ibland får fjärrlån inte medtagas utan måste läsas i biblioteket.

Senast uppdaterad av Maria Brandström