Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Låna och beställa

En uppslagen bokLånekort

Du som har fyllt 18 år har rätt att låna på Malmö högskolas tre bibliotek. Är du student eller personal kan du använda multikortet som lånekort. Har du inget multikort än kan du skaffa det i automaten på Orkanenbiblioteket eller på din fakultet, läs mer om multikort.

Reservera och låna

Det är gratis att låna och reservera böcker som finns på högskolans bibliotek. Du söker och reserverar böcker i Libsearch. Läs mer om hur du söker och reserverar. Om ingen har reserverat boken du lånat kan du förnya via Mina lån, kolla så att boken verkligen blir förnyad och får ett nytt återlämningsdatum.

Du kan hämta reserverade böcker på vilket som av högskolans bibliotek.

Obligatorisk kurslitteratur ska finnas på Malmö högskolas bibliotek både för utlån och som referensexemplar (bok som bara kan läsas på biblioteket, "Ej hemlån"). Läs mer om vad som gäller vid bibliotekets inköp av kurslitteratur.

Återlämna

Du kan återlämna lånade böcker på vilket som av högskolans bibliotek under öppettiderna. När biblioteken är stängda kan studenter och personal på Malmö högskola återlämna i automaten vid Orkanenbibliotekets entré på plan 5 mellan kl. 06 och 22. Multikort och kod behövs för att komma in i byggnaden utanför bibliotekets öppettider.

Det går också bra att skicka det du lånat med posten. Du betalar själv för portot när du skickar tillbaka böckerna och ansvarar för dem tills de nått biblioteket.

Adress: Biblioteket, Malmö högskola, 205 06 Malmö

Böcker och tidskrifter online

För att läsa bibliotekets e-böcker och e-tidskrifter på din egen dator använder du din datoridentitet. Följ länkarna från Libsearch eller Databaser A-Ö och logga in.

Fjärrlån och inköpsförslag

Studenter och personal vid högskolan kan alltid beställa böcker och tidskriftsartiklar som vi inte har på Malmö högskola. Nya böcker väljer vi alltid att köpa in istället för att fjärrlåna.

Lån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, men artiklar kostar 20 kr/st. Artiklarna skickas hem till dig, och du betalar i efterhand till biblioteket. 

Senast uppdaterad av Maria Brandström