Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärare, forskare och personal

Söka

Bibliotekets tryckta och elektroniska böcker samt artiklar från de flesta av bibliotekets databaser söker du i Libsearch. Information om bibliotekets olika databaser hittar du i Databaser A-Ö

Söker du hellre i Google Scholar kan du ställa in så att du ser om Malmö högskolas bibliotek har artiklarna: Google Scholar > Inställningar >
Bibliotekslänkar > Sök fram Malmö University > bocka för Malmö University - 
Fulltext@MAH och spara ditt val.

De elektroniska resurser (databaser, e-böcker och e-tidskrifter) som Malmö högskolas bibliotek tillhandahåller får endast användas i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte. Systematisk nedladdning eller sökning för eller av företag är inte tillåtet. Inloggningsuppgifter är personliga och får inte lämnas ut.

För att nå bibliotekets elektroniska resuser loggar du in med din datoridentitet och lösenord. 

Låna böcker och beställa artikelkopior

För att kunna låna bibliotekets tryckta böcker behöver du ett lånekort. Kom förbi biblioteket så registerar vi ditt mulitkort som lånekort. Lånekortet behöver du också för att kunna beställa böcker och artikelkopior från andra bibliotek, fjärrlån. Biblioteket tar gärna emot förslag på inköp av böcker och andra medier. 

Högskolan har avtal med Bokus som ger dig som anställd förmånliga priser och leveransvillkor vid bokinköp. http://www.bokus.com/mah

Informationssökning för dig eller dina studenter

Du är välkommen att boka handledning i informationssökning för orientering, uppdatering eller fördjupning kring t ex  bibliotekets databaser, e-böcker, RefWorks och systematiska sökningar.

Du som är lärare kan också boka undervisning i informationssökning för dina studenter. Läs mer om bibliotekets undervisning.

Håll koll på dina referenser

Med hjälp av RefWorks kan du organisera dina referenser, infoga referenserna i texter på ett enkelt sätt och skapa referenslistor. Läs mer om hur du kommer igång med RefWorks.

Publicering och bibliometri

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander. Vi hjälper dig bland annat med registering av publikationer i MUEP och med frågor om open access, upphovsrätt, avhandlingsmallar, bibliometri och att publicera din avhandling. Läs mer om publiceringsservice.

Medieverkstaden

Till verkstaden välkomnar vi både lärare och studenter som har frågor och funderingar om digitala former för lärande och undervisning. Medieverkstaden finns i Orkanenbiblioteket och bemannas gemensamt av AKL, IT och biblioteket.  

Biblioteket som mötes- och arbetsplats

Använd gärna biblioteket som arbetsplats, här finns gott om läsplatser, soffor och fåtöljer. Stäm träff med dina studenter eller möt andra medarbetare på några av bibliotekets återkommande arrangemang: 

Forskning på tapeten  Bokstafetten  Forskarfrukost  Studenternas galleri

Stöd för dig med läs- eller skrivsvårigheter

Du kan få hjälp att få din arbetslitteratur i form av talböcker. Kontakta oss på talbok@mah.se för att få hjälp. Läs om villkoren för arbetslitteratur på Myndigheten för tillgängliga medier.

Stavningsprogram och talsyntes, kan också vara bra hjälp. På biblioteket datorer finns stödprogram som hjälper dig att läsa och skriva. Studenter och personal kan även gratis ladda ner några av dessa program till sin egen dator. Kontakta talbok@mah.se för att få inloggningsuppgifter.

Tänk på att det är viktigt att du som lärare känner till vilken hjälp studenterna kan och var de kan vända sig för att få hjälp. Läs mer om stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Håll dig uppdaterad på ny engelskspråkig litteratur inom ditt ämnesområde

Genom Choice Reviews får du ett månatligt nyhetsbrev med tips om nya böcker, elektroniska medier och resurser. Materialet är granskat och recenserat av ämnesexperter och bibliotekarier. Choice recenserar 7000 titlar per år. Du kan skräddarsy nyhetsbrevet genom att välja ämnesområde och målgrupp, ex. ”for higher education”. 

Välkommen till biblioteket!

Senast uppdaterad av Linda Karlsson