Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välj rätt tidskrift

Försök hitta tidskrifter med hög kvalitet och stor genomslagskraft inom ditt område. Kontakta gärna biblioteket för din fråga eller använd databaserna nedan för att få förslag på tidskrifter inom ämnesområden. Komplettera gärna det urval du finner med att undersöka tidskrifternas tillåtelser för spridning av publikationerna, open access, eftersom detta också kan påverka genomslaget av forskningen.

En möjlighet är att utgå från de ämneslistor du kan hitta i Web of Science-databaserna, där det går att hitta tidskrifter med hög impact inom ditt område. I WoS-gränssnittet hittar du också Journal Citation Reports

 • Den fritt tillgängliga databasen SCImago journal & country rank kan ge förslag på tidskrifter inom ämnesområden. Här ingår dock inte impact factor som ett av måtten
 • Google Scholar Metrics: Här görs urvalet utifrån måttet h-index, beräknade från Google Scholar-data (vilken är mindre kontrollerad än Web of Science och Scopus)

Riktlinjer för att bedöma tidskriftens eller bokförlagets vetenskapliga kvalitet

 • Vissa böcker/bokkapitel genomgår peer review-granskning. För bokpublicering är det annars oftast förlagets generella kvalitet och den/de personer som ingår i redaktionen som utgör en stämpel för kvaliteten på en vetenskaplig bok.
 • För tidskrifter ska det klart och tydligt framgå med vilken periodicitet publicering äger rum.
 • Tidskriften ska indexeras i bibliografiska databaser.
 • Tydlig och komplett kontaktinformation ska finnas på webbsidan och ska bestå av en företagsadress, universitetsadress eller annan myndighetsadress.
 • Ifall tidskriften använder sig av en betalningsmodell med artikelavgifter vid publicering ska kostnaden för publicering tydligt framgå och vara lätta att hitta.
 • Information om ägarskap och styrning av tidskriften ska framgå av tidskriftens webbsida. Informationen ska inkludera en fysisk adress samt namn på ansvariga personer.
 • Referentbedömningen/peer review-processen ska vara av slaget oberoende referent-bedömning, gjord av ämnesexperter som inte är personer som ingår i utgivarens redaktionspersonal. Tydliga instruktioner ska finnas för författare om hur publiceringsprocessen och reviewförfarandet går till.
 • Tidskriften ska ha redaktionspersonal av sådan sammansättning och storlek att tidskriftsarbetet ska kunna utföras  (diskutera gärna med en kollega vid behov). Redaktionspersonalen ska bestå av experter inom det fält som tidskriften representerar.
 • Tidskrifts-eller bokförlag ska ha tydliga riktlinjer kring hantering av jävs-eller intressekonflikter mellan förläggare, författare och granskare och dessa riktlinjer ska finnas lättillgängliga på webbsidan.

Det finns tvivelaktiga eller tveksamma förlag. Ofta kan de vara svåra att identifiera, men ovanstående punkter hjälper att kontrollera förlagets eller tidskriftens avsändare. Tveka inte att be om hjälp av biblioteket om du behöver ytterligare stöd i utvärderingen av en publikation som är svårbedömd. Läs mer på sidan om Tveksamma open access-förlag och i vår blogg: Oseriösa förlag och open access

Kontakta biblioteket

Du är alltid välkommen att kontakta biblioteket för stöd i frågor gällande strategisk publicering. Maila publiceringsservice@mah.se

Senast uppdaterad av Jonas Fransson