Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sprid dina forskningsresultat

För maximal spridning av forskningsresultaten bör du undersöka möjligheterna att göra dina publikationer fritt tillgängliga, open access. Open access-tidskrifter är fritt tillgängliga kvalitetsgranskade vetenskapliga e-tidskrifter. De kan vara kommersiella eller ideella, och det finns både de med och de utan publiceringsavgifter.

Parallellpublicering är en annan möjlig väg om du vill göra din forskning fritt tillgänglig. Det innebär att författaren lägger sin peer review-granskade version av publikationen i ett öppet arkiv, t.ex. MUEP. 

Du kan också välja ett bokförlag som tillämpar open access.

Det finns fler sätt att göra din forskning fritt tillgänglig, läs mera här: Om open access

Forskar-ID

Tänk på hur ditt eget och högskolans namn är utskrivna när du skickar in artikeln. Använd dig gärna av ORCID, en unik identifierare för din författaridentitet. Andra forskar-ID:n är Scopus-ID och ResearchID. Se sidan om ORCID.

Inkludera både din avdelnings namn och högskolans namn i din affiliering för att försäkra dig om att tillhörigheten till Malmö högskola blir tydlig, vilket kan förenkla utdelning vid utvärderingen. Exempel:

Department of Biomedical Science
Malmö University

Centre for Sexology and Sexuality Studies
Malmö University

Visa din forskning i sociala medier

Din forsknings synlighet ökar om du visar den i sociala medier! Var aktiv via en blogg eller i exempelvis forskarplattformar som Academia eller ResearchGate. Mendeley och Zotero är referenshanteringssystem, men de fungerar också som sociala akademiska nätverk. Twitter används också för spridning av information och forskningsresultat. I Google Scholar kan du redigera din forskarsida och ange vilka publikationer som tillhör dig.

Det går att följa hur din forskning används i de sociala medierna. Dessa mätmetoder kallas ibland altmetri. Många förlag tilldelar en DOI (Digital Object Identifier), en unik identifierare, för att dina publikationer ska kunna hittas och följas.

Så här kan en doi se ut: 10.1007/978-3-319-23935-4_22

Samarbeta

Publicera dig tillsammans med andra forskare för att öka chansen till fler citeringar.

Språkval

Tänk på vilket språk du väljer för din publikation. Engelska ger större chans för spridning av resultaten. En svensk förmedlande artikel på samma tema kan vara ett bra alternativ om du vill nå ut även utanför forskarvärlden.

Kontakta biblioteket

Du är alltid välkommen att kontakta biblioteket för stöd i frågor gällande strategisk publicering. Maila publiceringsservice@mah.se

Senast uppdaterad av Jonas Fransson