Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Checklista vid publicering

 1. Publicera dig där du når ut bäst till dina läsare.
 2. Säkerställ att ämnet täcks i den tidskrift du väljer för publicering, i synnerhet om din forskning är tvärvetenskaplig.
 3. Titta noga på tidskriftens rykte, t.ex. utifrån impact factor, storleken på läsekretsen, peer review-processen, kvaliteten på accepterade artiklar och artiklarnas referenslistor. 
 4. Undersök var, i vilka databaser och söktjänster, tidskriften indexeras så att din artikel kan hittas av andra (kallas ibland abstracting).
 5. Välj open access-tidskrifter om möjligt.
 6. När du väljer bokförlag, undersök hur förlaget lyckats i sin utgivning av liknande titlar och titta på vem förläggaren är.
 7. Säkerställ att du kan behålla din upphovsrätt även efter publiceringen.
 8. Publicera dig tillsammans med andra, gärna vid andra lärosäten.
 9. Använd ett tydligt författarnamn och se till att din tillhörighet blir korrekt.
 10. Registrera dig med ORCID, ResearchID eller motsvarande.
 11. Registrera och ladda upp dina publikationer i ditt lärosätes öppna arkiv (MUEP).
 12. Var aktiv i sociala medier och i forskarnätverk.

Kontakta biblioteket

Du är alltid välkommen att kontakta biblioteket för stöd i frågor gällande strategiska val vid publicering. Maila publiceringsservice@mah.se

Senast uppdaterad av Jonas Fransson