Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Open access-tidskrifter

Det finns idag ett stort antal open access-tidskrifter att välja mellan. En oa-tidskrift definieras oftast som en tidskrift som ger fri spridning och tillgänglighet av artiklar på internet. Författarna behåller vanligtvis upphovsrätten till sin artikel. Peer review-processen brukar vara snabbare än i traditionella tidskrifter.

DOAJ, Directory of Open Access Journals, listar oa-tidskrifter, och har ett ständigt växande antal tidskrifter i sitt index. Tidskrifterna listade i DOAJ har antingen peer review eller redaktörer som granskar artiklarna.

 Gå till DOAJ

Open access-tidskrifter har olika finansieringsmodeller. I vissa fall tar man ut en avgift för publicering och i andra fall är det gratis att publicera sig. Bakom OA-tidskrifterna finns ibland vinstdrivande förlag (BioMed Central är ett sådant), ibland icke-vinstdrivande organisationer, förlag eller universitet. Eftersom många OA-tidskrifter är relativt nyetablerade har de ännu inte hunnit uppnå höga så kallade impact factors, men undantag finns, framför allt hos BioMed Central och förlaget Public Library of Science, PLoS. Vissa forskningsfinansiärer kräver fri tillgång till forskningsresultaten, och då kan det finnas med finansiering för publicering i anslaget till forskaren/forskargruppen.

Många förlag som publicerar tidskrifter med prenumerationsavgifter, erbjuder ett annat open access-alternativ. Mot en författaravgift (Article Processing Charges, APC) kan en enskild artikel göras öppet tillgänglig i en prenumerationsbaserad tidskrift. Författaren behåller upphovsrätten.

Författarfond 

Sedan 2015 finns vid Malmö högskola en författarfond som ger ekonomiskt stöd till publiceringsavgifter.

Kända förlag som publicerar open access-tidskrifter är till exempel:

När man får ett förslag att publicera sig i en ny tidskrift, är det att rekommendera att undersöka följande:

  • Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner?
  • Hur ser peer review-förfarandet ut?
  • Vilka sitter i ”editorial board”?
  • Finns det lättillgänglig och uppdaterad kontaktinformation?
  • Är villkoren i ”License to publish” rimliga?
  • Är tidskriftens nummer aktuella - hur ser utgivningsmönstret ut?

En lista över förlag som har diskuterats inom forskarvärlden hittar du här (Lunds universitets bibliotek). 

Kontakta gärna muep@mah.se om du har frågor.

Senast uppdaterad av Kristina Ericson