Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicera open access

Vad är open access?

 • Open access innebär att författaren behåller 
  upphovsrätten till sin publikation. 

 • Open access innebär att läsaren har fri tillgång till vetenskaplig information på nätet och utan kostnad kan läsa, citera, ladda ner och skriva ut vetenskapliga kvalitetsgranskade publikationer. 

 • Open access ger också fler citeringar och snabbare spridning av forskningsresultaten.

 • Open access är på väg att bli normen när man vill sprida vetenskaplig information på nätet. Resultaten av offentligt finansierad forskning ska också vara tillgängliga för alla. Detta krav ställs både på nationell och på europeisk nivå av forskare, universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

Läs mer om open access på kb.se/openaccess 

Två vägar till open access

Det finns två vägar för open access-publicering, publicering i ett öppet arkiv eller genom open access-tidskrifter.

 • Författaren kan lägga ut sin forskningspublikation i ett öppet arkiv. Författaren bör då ha förbehållit sig rätten till denna form av publicering. MUEP - Malmö University Electronic Publishing - är högskolans öppna arkiv där man kan lagra olika typer av publikationer från Malmö högskola för publicering i fulltext på internet. Innehållet i MUEP är sökbart från andra tjänster som t. ex. SwePub, Google, Google Scholar och andra databaser. Många tidskrifter tillåter att författaren behåller copyright och att tillgängliggöra artikeln i ett öppet arkiv.
  Läs mer om rättigheter och publicering.

 • Open access-tidskrifter är kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter som publicerar artiklarna fritt tillgängliga via Internet. De ekonomiska modellerna skiftar, ibland tar tidskrifterna ut en författaravgift och ibland finansieras publiceringen med forskningsstöd. 
  Läs mer om open access-tidskrifter.
Senast uppdaterad av Kristina Ericson