Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För administratörer i MUEP

MUEP-administratörer finns vid alla områden på högskolan och granskar antingen examensarbeten eller forskarpublikationer. Administratörer tillsätts i samarbete mellan biblioteket och respektive område.

Så här gör du för att godkänna en post i MUEP:

 1. Ett e-postmeddelande skickas till dig som MUEP-administratör efter att ett arbete/publikation registrerats i systemet. I meddelandet berättas att ett nytt arbete lagts in i databasen. Meddelandena har titeln MUEP: You have a new task, där du får en kort presentation om vad som lagts in, samt en länk till administrationssidan. Då f.d. studenter eller anställda vill lägga in sin uppsats/publikation retroaktivt använder de en gästinloggning ”Guest account” som även kommer att stå i stället för namnet under ”Submitted by”. Dessa registreringar behandlas på samma sätt som övriga ärenden i MUEP.

 2. Klicka på länken som visas i meddelandet - eller på Login under rubriken My account till höger i MUEP http://mah.se/muep. Logga in med ditt användarnamn och ditt lösenord.

 3. När du loggat in ser du de poster som väntar på din granskning, under rubriken Tasks in the pool. För att administrera en post, klicka på dess titel. På nästa sida får du en förhandsgranskning med informationen om arbetet. Där väljer du Take task.

 4. På sidan som sen visas finns några olika alternativ kring handläggningen:

  Approve item
  Är posten korrekt och dokumentet godkänt, väljer du Approve item. Då skickas posten vidare till bibliotekets kvalitetskontroll, där posten granskas en sista gång innan den publiceras.
  Kontrollera att författaren är någon som hade anknytning till Malmö högskola vid verkets publicering. Kontrollera att inte något är uppenbart felaktigt, som att titel saknas.

  Reject item
  Är dokumentet inte godkänt? Välj Reject item. Då får då möjlighet att skriva ett meddelande till författaren (som automatiskt skickas med e-post). Rättigheterna att korrigera i informationen återgår efter refusering till författaren, som kan rätta till det du har bett om i meddelandet och därefter sända in för granskning på nytt.

  Return task to pool
  Avbryt handläggningen, innebär att posten återgår under Tasks in the pool och kan plockas upp av dig eller andra administratörer igen.

  Cancel
  Du kan även välja att handlägga ärendet vid ett senare tillfälle, vilket innebär att endast du "äger" posten, fram tills du administrerat den färdigt. Då finns den under rubriken Tasks you own istället för Tasks in the pool.

Om du plockat upp en post för att titta på den och sen lägger tillbaka den får du ett nytt mejl från systemet MUEP: You have a new task, men det är alltså samma post. 

Behöver du hjälp eller stöd kontakta oss: Kontaktinformation

Senast uppdaterad av Maria Brandström