Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicera i högskolans skriftserier

Vill du publicera dig i en publikationsserie eller tidskrift producerad vid Malmö högskola? Kontakta redaktören för aktuell publikation. Här finner du en lista på publikations- och skriftserier samt tidskrifterna.

Vill du publicera vid Malmö högskola: se först till att du har formellt tillstånd att ge ut publikationen vid Malmö högskola. Kontakta din fakultetsledning.

Om publikationen ges ut i existerande skriftserie används seriens grafiska mall. Annars används avhandlingsmallen: http://www.mah.se/avhandlingsmall.

Har du frågor om mallen eller önskar en genomgång hör av dig till Maria Brandström eller Pär Egevad på biblioteket.

Publikationen ska enligt högskolans oa-policy läggas upp i MUEP i pdf-format.

Tryck och distribution sköts efter upphandling av Holmbergs. Processen beskrivs här (även om det är formulerat som om det endast gällde avhandlingar): http://mah.se/Bibliotek/E-publicering/Publicera-avhandling-i-tryckt-och-elektronisk-form/

Du ska alltså ha ett handle-nummer och ett ISBN innan du kan skicka offertförfrågan. Handle-numret får du efter inmatning i MUEP. ISBN får du av Jenny Widmark på biblioteket.

Vi har nu även möjlighet att framställa ebok (i epub-format, kostnad 3500 kr) samt distribuera publikationen (såväl tryckt som digital version) i bokhandeln. Distributionen kostar 300:- för den tryckta publikationen och 300:- om man vill sälja sin publikationen som e-bok. Detta är nytt och kan ännu ej anges i offertformuläret. Om du vill ha din publikation till försäljning ange då att du vill ha titeln i Bokrondellen i det övrigt-fält som finns i offertformuläret. Ange också där om du skulle vilja ha den som e-bok. Priserna är exklusive moms.

Vill du läsa högskolans publikationsserier? Du hittar dem i MUEP.

Spridning - MUEP är större än MUEP

MUEP syftar till att öka synligheten och användningen av den forskning som bedrivs på högskolan. Hur forskningen ska göras tillgänglig beskrivs i Open access-policy för Malmö högskola som gäller från 1 mars 2011.

En stor del av arbetet med MUEP berör spridning och återanvändning av högskolans forskningsresultat. En post i MUEP innebär till exempel att:

  • du kan länka publikationer till din sida i Forskarnavet.
  • din forskning blir sökbar i Malmö högskolas webb.
  • forskningskoordinatorernas FFU-redovisning kan automatiseras.
  • dina publikationer kan användas för bibliometriprojektet 2009-2011.
  • Holmbergs tryckeri får en koppling för publikationer som säljs via dem. 

Allt material i MUEP indexeras i:

  • Google Scholar
  • Scopus
  • SwePub
  • och andra databaser.
  • Publikationer och uppsatser från Fakulteten för Lärande och samhälles personal och studenter hämtas av EU-projektutvecklade Share.TEC, en portal för lärresurser för lärare och lärarutbildare.

MUEP Steg för steg

Senast uppdaterad av Maria Brandström