Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Registrera i MUEP - steg för steg

Avhandlingar

 1. Innan du registrerar uppgifterna om din doktorsavhandling behöver du ha skaffat ett ISBN.

 2. När du gjort detta gå in på www.mah.se/muep  

 3. Logga in, länken Login finns högst upp till höger, men också i högermenyn under rubriken My account.

 4. Klicka på Start a new submission.

 5. Det första steget är att välja vilken samling ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp rätt publikationstyp i den alfabetiska listan, samt det område publiceringen tillhör. Klicka på Next.  
  Skärmbild: Collection i MUEP 

 6. Nästa steg är att godkänna avtalet, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. Läs gärna igenom avtalet för publicering i MUEP

 7. På nästa sida fyller du nu i uppgifterna om ditt arbete; författare, titel, serie där avhandlingen kommer att publiceras, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.

 8. Eftersom du inte kommer att få fulltexten publicerad förrän senare hoppar du över nästa steg. Gå vidare genom att klicka på Next.

 9. I nästa två steg har du möjlighet att ändra om något blivit fel i inläggningen. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission
  Skärmbild: Complete sunmission

När registreringen är klar kommer den att gå via ditt område för kontroll, och sen till biblioteket för bibliografisk/datakvalitets-kontroll. Därefter blir registreringen publik och kan sökas upp i databasen. Du får samtidigt ett besked per e-post med handle-nummer och länken till dina registrerade uppgifter.

Om ditt arbete syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av MUEP-administratörerna. 

Om ditt arbete syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har arbetet skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på arbetets titel och klicka igenom de olika stegen.

Senast uppdaterad av Maria Brandström