Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Krav och policys

Finansiärers krav

Idag, 2017, är det få svenska forskningsfinansiärer som kräver tillgängliggörande av forskningsdata. Men med forskningspropositionen (länk) som bakgrund kommer troligen att fler finansiärer komma med krav eller riktlinjer kring forskningsdata. Krav kan komma röra att data ska tillgängliggöras öppet, men datahanteringsplaner kan också bli ett kommande krav vid ansökningar.

EU:s Horisont 2020 har under 2017 utvidgat kraven kring datahanteringsplaner och tillgängliggörande av forskningsdata (pdf) , se även riktlinjerna för öppen tillgång till publikationer och data inom H2020 (pdf).

Brittiska Digital Curation Center (DCC) har en lista på finansiärer (brittiska samt Horizon2020 och NSF) som kräver datahanteringsplaner. De har också en lista över finansiärer som har data policys.

Tidskrifter krav

Allt fler vetenskapliga tidskrifter ställer krav på att underliggande forskningsdata ska vara tillgänglig, antingen helt öppet eller för peer-reviewers:

PLOS journals require authors to make all data underlying the findings described in their manuscript fully available without restriction, with rare exception. [...] Refusal to share data and related metadata and methods in accordance with this policy will be grounds for rejection. PLOS journal editors encourage researchers to contact them if they encounter difficulties in obtaining data from articles published in PLOS journals. [PLOS Data availability]

It is the policy of the Quarterly Journal of Economics to publish papers only if the data used in the analysis are clearly and precisely documented and are readily available to any researcher for purposes of replication. [...] After acceptance, authors are expected to post their data, programs, and sufficient details to permit replication, to the QJE Dataverse repository. Complete instructions will be provided to the author with the acceptance letter. [Quarterly Journal of Economics Data Policy]

I vissa fall ska data tillgängliggöras före ett artikelmanuskript sänds in till tidskriften, se exempelvis Dryads lista över tidskiftskrav inom biologi-medicin.

Även på förlagsnivå så finns policys. Förlagsgruppen Springer-Nature har fyra olika policy-typer, från att datadelning och citering uppmuntras (typ 1) till att det krävs (typ 4), se Research Data Policy Types. Elsevier har en policy som bygger på fem principer, men den är väldigt öppen och kanske mer riktad till deras tidskriftsredaktioner, se Research data.  

Senast uppdaterad av Jonas Fransson