Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Citera data

Precis på samma sätt som när du använder tidskriftsartiklar eller böcker som underlag för ditt arbete, bör du citera den data du använt. När data citeras är det viktigt att referensen innehåller alla uppgifter som behövs för att rätt version av datan ska kunna återfinnas. Förutom uppgift om upphovsman och år är det därför viktigt med unika identifierare och versionsnummer. Hur din referens ser ut beror på vilken stil för referenshantering du använder, nedan följer några vanliga exempel:

DataCite

Creator (PublicationYear). Title. Publisher. Identifier

eller

Creator (PublicationYear). Title. Version. Publisher. ResourceType. Identifier

APA

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Location: Name of producer.

eller

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. Retrieved from http://

Harvard

Author (Date) ‘Title of data’ Available at: URL (Accessed: date)

Referensgenerator

DataCite har tillsammas med CrossRef tagit fram tjänsten DOI Citation Formatter, där du kan få en korrekt referens i många olika stilar om du känner till referensens DOI.

Senast uppdaterad av Aron Lindhagen