Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hitta öppna forskningsdata

Öppna forskningsdata återfinns idag på olika ställen, det kan vara nationella datacenter, institutionella eller ämnesbaserade dataarkiv eller på forskningsprojektens webbplatser. Varken infrastrukturen eller praxis kring hantering är idag fullt utvecklad. Generellt sett hittas data på flera sätt:

  • I den vetenskapliga litteraturen, som citeringar eller andra hänvisningar till dataset, dataarkiv eller databaser. Eller i texten som tabeller och diagram, alternativt som supplement. 
  • I bibliografiska databaser där information om tillgängliggjord forskningsdata från olika källor är sökbar samtidigt, se Data Citation Index nedan.
  • I dataarkiv som är specialiserade på tillgängliggörande av forskningsdata, se SND och Re3data nedan.
  • På webben, t.ex. på webbplatser för forskningsprojekt.

I söktjänster kan den data som är citerbar hittas, vilken är en mindre del av all forskningsdata (se illustrationen nedan). 

Forskningsdatapyramiden

Figur 1. Forskningsdatalandskapet i form av en publiceringspyramid där endast de övre delarna är citerbara.

Svensk Nationell Datatjänsts katalog

Sök i Svensk Nationell Datatjänsts (SND) katalog efter svenska dataset inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. 

Hitta dataarkiv genom Re3data

Re3data är ett globalt register över dataarkiv med öppen data inom alla forskningsdiscipliner. 

Data Citation Index (DCI)

Data Citation Index är ett index i Web of Science-plattformen (observera att inloggning krävs för att kunna använda databasen). Genom databasen görs dataset, datastudier och dataarkiv sökbara. DCI är kopplat till Web of Science Core Collection och därmed är underliggande data kopplat till publikationer i den mån både publikation och data är indexerade i Web of Science. Vid sökning i DCI är det viktigt att tänka på:

  • ämnesklassificeringen är grov, dvs. den ger en indikation på ämnesområdet men säger inget om datat i sig 
  • då posterna kommer från många olika källor, finns en stor variation i hur utförligt beskrivna de är, vilket medför att vissa dataset är svårare att hitta. 
  • citeringarna i DCI kommer endast från identifierade formella citeringar i publikationer indexerade i Web of Science. Dataset kan omnämnas (utan formell referens) i fler artiklar men det skapar ingen länk mellan artikel och dataset.
Senast uppdaterad av Aron Lindhagen