Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hur publicerar vi oss?

Fakulteternas publicering

Två tjänster som baserar sig på data från MUEP ger en överblick över fakulteternas och lärosätets publicering, SwePub och extramuep.

I SwePub listas publikationer vid svenska lärosäten, antalet peer-reviewade och/eller populärvetenskapliga publikationer. Fakulteternas publikationer kan analyseras utifrån olika parametrar t.ex. publikationstyp, vilket språk man mest publicerar sig på publikationstyper, vilka svenska lärosäten vi samförfattar med etc. Malmö högskola har rimlig täckning från och med publikationer utgivna 2007.

Extramuep

MUEP har sedan 2007 haft sällskap av en tilläggstjänst som heter Extramuep, där områdena kan göra utdrag av bibliografier årsvis (i en layout baserad på OD:s "Annual Publications"-serien)

  • i ordbehandlingsformat (t ex Word (.doc/.docx), Rich Text Format (.rtf)).
  • i spreadsheetark (t ex Excel .xls/.xlsx) som används för redovisningen av årets forskningspublicering till högskolans forskningskoordinator.

I extramuep kan även andra mer tekniskt intresserade ta del av de möjligheter för utdrag som finns: XML web services; OAI-PMH, RSS, etc. Du får gärna testa på http://extramuep.mah.se/. Har du eller ditt område specifika behov för utdrag, kontakta gärna oss på biblioteket.

Senast uppdaterad av Pablo Tapia Lagunas