MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskningspublikationer

MUEP syftar till att öka synligheten och användningen av den forskning som bedrivs på högskolan. Hur forskningen ska göras tillgänglig beskrivs i Open access-policy för Malmö högskola som gäller från 1 mars 2011.

I MUEP registrerar du artiklar, avhandlingar, rapporter etc. som du gjort under din tid som forskare vid Malmö högskola. Om du har rätt att publicera hela arbetet fritt på nätet, deponerar du också en kopia av den i MUEP. Det du publicerar i MUEP blir sökbart i t ex Google Scholar, Google och SwePub.

Publiceringen gör du själv genom att logga in i MUEP och fylla i uppgifter om ditt arbete i publiceringsformuläret. Därefter valideras din publikation av din institution och av biblioteket.

Open access-policy för Malmö högskola   
Så sprids det du publicerar i MUEP
Om open access, upphovsrätt och parallellpublicering

Publicera i MUEP - steg för steg
Publicera avhandling i tryckt och elektronisk form 


Publicera i MUEP – steg för steg 

 1. Kontrollera om du har rätt att göra publikationen fritt tillgänglig - hjälp finns på sidorna om Open access. Du behöver en PDF-fil av din publikation, särskilda regler för dess utformning kan vara olika mellan förlagen.
 2. När du gjort detta gå in på www.mah.se/muep  
 3. Logga in, länken Login finns högst upp till höger, men också i högermenyn under rubriken My account.
 4. Klicka på Start a new submission.
 5. Det första steget är att välja vilken samling ditt arbete tillhör (benämns Collection i databasen). Leta upp rätt publikationstyp i den alfabetiska listan, samt det område publiceringen tillhör. Klicka på Next.
    
  En bild hur man väljer samlingar
 6. Nästa steg är att godkänna avtalet, det betyder att du godkänner att ditt arbete blir tillgängligt på webben. Rättigheterna till arbetet behåller du självklart och du kan när som helst få arbetet borttaget. Läs gärna igenom avtalet för publicering i MUEP
 7. På nästa sida fyller du nu i uppgifterna om ditt arbete; författare, titel, serie där arbetet publicerats, nyckelord, sammanfattning etc. Klicka på Next.
 8. Därefter är det dags att ladda upp fulltexten. Gör detta genom att klicka på "Browse" och leta upp din fil på din dator. Vill du inte ladda upp en fil går du bara vidare med Next.
    
 9. I nästa två steg har du möjlighet att ändra om något blivit fel i inläggningen. Om allt stämmer kan du bara gå vidare, klicka på Complete submission
 10. När registreringen är klar kommer arbetet att gå via ditt område för kontroll, och sen till biblioteket för bibliografisk/datakvalitets-kontroll. Därefter blir arbetet publikt och kan sökas upp i databasen. Du får samtidigt ett besked per e-post med länken till arbetet och att det publicerats i MUEP.

  Om ditt arbete syns under rubriken Submissions being reviewed när du är inloggad i MUEP väntar den på att godkännas av MUEP-administratörerna.

  Om ditt arbete syns under rubriken Unfinished submissions har du inte gjort klart registreringen (eller så har arbetet skickats tillbaka av administratören, då har du också fått ett e-postmeddelande om det). För att göra klart registreringen, klicka på arbetets titel och klicka igenom de olika stegen.

Spridning - MUEP är större än MUEP

En stor del av arbetet med MUEP berör spridning och återanvändning av högskolans forskningsresultat. En post i MUEP innebär t.ex.

 • att du kan länka publikationer till din sida i Forskarnavet.
 • att din forskning blir sökbar i Malmö högskolas webb.
 • att forskningskoordinatorernas FFU-redovisning kan automatiseras.
 • att dina publikationer kan användas för bibliometriprojektet 2009-2011.
 • att Holmbergs tryckeri får en koppling för publikationer som säljs via dem. 

Allt material i MUEP indexeras i:

 • Google Scholar
 • Scopus
 • SwePub
 • och andra databaser.
  Publikationer och uppsatser från Fakulteten för Lärande och samhälles personal och studenter hämtas av EU-projektutvecklade Share.TEC, en portal för lärresurser för lärare och lärarutbildare (http://portal.share-tec.eu/).  

MUEP har sedan 2007 haft sällskap av en tilläggstjänst som heter extramuep, där områdena kan göra utdrag av bibliografier årsvis (i en layout baserad på OD:s "Annual Publications"-serien)

 •  i ordbehandlingsformat (t ex Word (.doc/.docx), Rich Text Format (.rtf)).
 • i spreadsheetark (t ex Excel .xls/.xlsx) som används för redovisningen av årets forskningspublicering till högskolans forskningskoordinator.

I extramuep kan även andra mer tekniskt intresserade ta del av de möjligheter för utdrag som finns: XML web services; OAI-PMH, RSS, etc. Du får gärna testa på http://extramuep.mah.se/ . Har du eller ditt område specifika behov för utdrag, kontakta gärna oss på Bibliotek och IT.

 

http://www.mah.se/bit/muep/forskare

 

Senast uppdaterad av Jacob Andersson