Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskare/doktorand

Orange prick Publicera din avhandling

Alla doktorsavhandlingar måste registreras i MUEP tre veckor innan ditt spikningsdatum. Avhandlingen trycks sedan på Holmbergs AB. Gå vidare för att läsa hur du går tillväga inför tryckningen av din text.

Orange prick Högskolans publikationsserier

Allt som publiceras på Malmö högskola registreras i publiceringsdatabasen MUEP. Tryckningen av forskningspublikationer sker hos Holmbergs AB. Gå vidare och läs om hur du skaffar ett ISBN till din text, vilka skrivmallar du kan använda och vilken hjälp du kan få av Holmbergs.

Orange prick  Stöd för dig som vill starta en tidskrift

Det finns ett flertal plattformar som erbjuder stöd för redaktioner som vill publicera sina tidskrifter digitalt på internet. Läs mer om vilka plattformar som finns och vilken hjälp ni kan få med att komma igång med en publiceringsplattform.

Senast uppdaterad av Maria Brandström