MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

E-publicering

Malmö högskola har under flera år arbetat med att skapa tillgång till publikationer som forskare producerar vid högskolan, för ökad samverkan med och synlighet i det omgivande samhället.

Arbeten gjorda av forskare och studenter vid Malmö högskola - från vetenskapliga artiklar och avhandlingar till studenternas uppsatser - görs mer synliga genom att läggas ut i Malmö University Electronic Publishing, www.mah.se/muep.

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander.
Vi hjälper dig med MUEP och i frågor kring open access, avhandlingsmall, parallellpublicering, bibliometri och upphovsrätt. Mer information hittar du från navigationen till vänster.

http://www.mah.se/bit/muep 

Senast uppdaterad av Jacob Andersson