Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicering

Biblioteket erbjuder stöd kring vetenskaplig publicering för forskare och doktorander. Vi hjälper dig bland annat med registrering av publikationer i MUEP och med frågor om open access, upphovsrätt, bibliometri samt inför tryckning av doktorsavhandlingar. I publiceringsstödet ingår också support vid registrering av studentuppsatser.

Open access

OPEN ACCESS

Open access är att göra vetenskapliga publikationer fritt tillgängliga. Vad innebär Malmö högskolas policy för att göra forskningsresultat Open access? Hur söker jag pengar till publiceringsavgifter? Hur gör jag för att publicera open access?

Läs mer om Open access

Uppslagen bok

ATT PUBLICERA

Att publicera exempelvis en artikel, en uppsats eller en avhandling innebär att synliggöra och tillgängliggöra på ett bra sätt.
Behöver du ett ISBN? Hur används skrivmallar? Hur gör jag när jag registrerar min text i MUEP?

Att publicera forskningspublikationer
Att publicera studentuppsatser

Bibliometri

BIBLIOMETRI

Bibliometri används för kartläggningar och analyser av publikationer. Det används bl. a. för utvärdering av forskning.

Hur används bibliometri för att ranka forskare och forskningsinstitutioner? Hur ser en karta över ditt forskningsområde ut? Vilka forskargrupper är mest inflytelserika?

Läs mer om bibliometri

muep

PUBLIKATIONER

av forskare och studenter 

I MUEP finns publikationer registrerade som är skrivna av Malmö högskolas forskare och studenter. Vill du registrera din forskningspublikation eller studentuppsats? Söker du en särskild publikation eller vill se artiklar från en viss institution/författare?

Gå direkt till MUEP

Senast uppdaterad av Maria Brandström