Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansök om utbytesstudier

Malmö högskola utlyser tillgängliga utbytesplatser två gånger om året. När du ska börja med din ansökan, titta först på den utlysning av tillgängliga platser som görs på din institution/fakultet och avgör vilka universitet du är intresserad av. Se till att läsa ansökningsinstruktionerna noga. 

Utlysningen publiceras vid varje institution/fakultet en månad före sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag under höstterminen är den 15 oktober och under vårterminen den 15 mars. Utbytesplatser vid våra partneruniversitet utlyses så att du måste ansöka 6 månader (en termin) till 1 ½ år ( tre terminer) före utbytesterminen. Du bör därför se till att planera framåt och ansöka i tid!


Höstterminen

Platser utlyses för utbytesstudier i länder utanför Europa under det kommande läsåret. Det finns också nya och kvarvarande utbytesplatser från vårens utlysning i Norden (Nordplus) och Europa (Erasmus+) under det kommande läsåret (både höst och vårterminen).

Utlysningen öppnar 15 september och ansökningsdeadline är 15 oktober.

OBS! Du kan alltså behöva söka redan under din första hösttermin för att kunna studera utomlands utanför Europa under din fjärde termin då dessa platser utlyses på läsårsbasis!


Vårterminen

Platser utlyses för studier i Norden (Nordplus) och Europa (Erasmus+) under det kommande läsåret, samt eventuella restplatser (dvs. de platser som fortfarande är vakanta efter höstens utlysning) i övriga världen under det kommande läsåret.

Utlysningen öppnar 15 februari och ansökningsdeadline är 15 mars.


Se till att delta i de informationsmöten som arrangeras på din institution under ansökningsperioderna - de internationella koordinatorerna kan svara på många av dina frågor!

Vad händer sedan?

  • Om du blir nominerad för utbytesstudier av Malmö högskola ska du söka till partneruniversitetet som utbytesstudent, alltså fylla i ännu en ansökan. Detta gör du dock inte förrän du har blivit nominerad, och du får då mer detaljerad information kring hur detta ska gå till.
  • Om du blir antagen av partneruniversitetet ska du välja kurser och få dessa godkända i ett Learning Agreement, hitta bostad och boka resa.
  • Slutligen, när du väl är antagen åker du till ditt värduniversitet för att påbörja en termin fylld av nya idéer, vänner, platser och äventyr!
Senast uppdaterad av Maria English