Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Temadag: Studentcentrerat lärande

Tid: 2017-04-25 13:00 -- 2017-04-25 16:00
Plats:
Målgrupp: Studenter och medarbetare

Har du idéer, frågor eller exempel kring studentaktiva läranderesurser? Akademiskt lärarskap välkomnar såväl studenter som medarbetare till en spännande och deltagardriven eftermiddag för att tillsammans skapa möjligheter för utmanande och stimulerande lärandemiljöer.

Anmäl dig till temadagen kring studentcentrerat lärande!

 

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist