Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lyckas bättre med dina studier

Studiemiljö

Både nya och studievana studenter kan behöva utveckla sina strategier för att lyckas bättre med studierna. Kurserna här nedan är korta, praktiska och planerade så du ska kunna läsa dem parallellt med ordinarie studier.

Studieteknik, 3 hp

Studieteknik handlar om att öka inlärningseffekten av den tid som du redan lägger på dina studier. Under kursen ligger fokus på att du ska identifiera din individuella lärstil och hur du på bästa sätt ska använda en studieteknik som passar just dig. Innehållet spänner över kunskapssyn, hur hjärnan och minnet fungerar och påverkar din inlärning, personlighetens betydelse för inlärning och hur du utvecklar din antecknings- och lästeknik.

Akademisk text, 4 hp

Kursen tar upp frågor kring att läsa och bekanta sig med olika texter från olika akademiska discipliner. Betoningen ligger på förståelsen för texternas syfte, form och funktion. Syftet med kursen är du ska utveckla din förmåga att identifiera och förstå den akademiska textens utmärkande drag för att själv kunna utvecklas som skribent.

Muntlig framställning, 3 hp

Under kursen utvecklar du din förmåga att tala inför publik. Detta övas genom både spontana och förberedda övningar i muntlig framställning där du får feedback från lärare och deltagare.

Karriär, 3 hp

Under kursen lär du dig att marknadsföra dig själv, din kompetens och utbildning. Du lär dig också hur du kan anpassa detta till olika arbetsgivares behov av kompetens. Detta gör du bland annat genom kompetensanalys, omvärldsbevakning och professionellt nätverkande.

Svenska för studier på högskola och universitet, 7,5 hp

Kursen tar upp det som är utmärkande för text och kommunikation i den akademiska miljön. Syftet är framförallt att du ska utveckla sina färdigheter i både skrift och tal med målet att du ska kunna använda språket som ett redskap i dina fortsatta högskolestudier.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist