Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Detta gäller vid tentamen

Byggnaden Gäddan på Malmö högskola

Här hittar du information om salstentamen och hemtentamen på Malmö högskola. Av din lärare får du veta i vilken form din kurs tenteras. Salstentamen skrivs på plats vid en given tidpunkt och hemtentamen tar du hem och lämnar in vid senare tillfälle.

Omtentamen i augusti

Två veckor innan terminsstart börjar omtentamensperioden för HT16/VT17, även du som läst tidigare är välkommen till dessa tentamenstillfällen. Anmälan är obligatorisk även för omtentamen och är öppen från den 20/6 fram till 7 dagar innan tentamen. 

Se schema med alla tentamenstillfällen i augusti här 

Glöm inte att anmäla dig 

För att få skriva salstentamen behöver du anmäla dig. Om du inte har anmält dig i tid får du inte tentera utan får vänta till nästa tentamenstillfälle. Högskolans salstentamina skrivs i största utsträckning på Gäddan (G8)

Så anmäler du dig

Du anmäler dig genom att logga in i schemasystemet Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar före tentamenstillfället och stänger 7 dagar före tentamen. Detsamma gäller för omtentamen.

 • Logga in med din datoridentitet och lösenord.
 • Under fliken Tentamen hittar du de tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till.

Problem med anmälan?

Om du har problem att anmäla dig via Kronox kan du maila till tentamensadministrationen på tentamen@mah.se. Även detta måste du göra innan anmälningstiden har gått ut, senast 7 dagar före tentamenstillfället. Skriv ditt namn, personnummer, kurskod och vilket datum det gäller i mailet.

Kontrollera tid och plats för tentan

Det är viktigt att du innan tentamen kontrollerar vilken byggnad, i vilken sal samt vilken tid tentamen hålls. Lokalen för tentamen kan komma att ändras med kort varsel.

Vid behov av särskilt pedagogiskt stöd

Har du en varaktig funktionsnedsättning som till exempel, dyslexi, adhd eller nedsatt syn kan du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd utifrån dina individuella behov. 

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning 

Om du har beviljats särskilt pedagogiskt stöd vid tentamen (till exempel tillgång till dator eller extra tid) ska du utöver anmälan i schemasystemet Kronox även skicka ett mejl till tentamen@mah.se senast 14 dagar innan tentamenstillfället. I mejlet ska du ange:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • kurskod på den kurs du ska tentera
 • datum och tid för tentamen
 • önskade rekommenderade anpassningar 
 • bifoga även besked om rekommendation om särskilt stöd.

Du som kommer att skriva din tentamen i ett eget rum, måste själv meddela din examinator om var tentamen kommer att skrivas. Salsnumret står i bekräftelsen från tentamensadministationen.  

Det här gäller under tentamen

 • Kom i god tid.
 • Insläpp sker 15 minuter innan tentamen börjar.
 • Giltig fotolegitimation ska visas upp vid insläppet, inga undantag görs. Giltig id-handling är till exempel ditt Multikort med foto, pass, svenskt körkort eller svenskt/internationellt id-kort.
 • Endast anmälda studenter får tentera, inga undantag görs.
 • Vid starttid stängs dörrarna.
 • Ett andra insläpp sker 30 minuter efter starttid, inga undantag görs. Kompensation ges inte för de förlorade 30 minuterna.
 • Tentamensvakten ger instruktioner om tentan och bestämmer var alla ska sitta. Endast kladdpapper från tentamensvakt får användas.
 • Väskor och kläder samt mobiltelefoner och andra smarta enheter måste lämnas på anvisad plats under tentamen.
 • Av hänsyn till allergiker, undvik att ha med dig jordnötter eller ha på dig stark parfym.

Vid fusk och störande uppträdande

 • Misstanke om fusk och störande uppträdande anmäls till disciplinnämnden
 • Student som stör eller hindrar verksamheten i tentamenssalen får avbryta tentan och lämna salen. 

Så hämtar du en rättad tenta

Du hämtar din rättade tentamen på din institution. Vad som gäller för just din utbildning får du veta av din lärare.

Omtentamen

Ska du skriva en omtentamen anmäler du dig på samma sätt i Kronox. Anmälan öppnar 21 dagar innan och stänger 7 dagar innan omtentamenstillfället. Om du inte ser den kurs du vill anmäla dig till omtentamen i under fliken Tentamen kan det bero på att det är en äldre tentamen. Kontakta då tentamensenheten via mejl till tentamen@mah.se. 

Hemtentamen

Ska du skriva hemtenta får du information om hur du hämtar ut och lämnar in tentamen av dina lärare.

Övningstentamen 

Kontakta din institution vid frågor om övningstentamen.

Senast uppdaterad av Josephine Iversen