Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studieavbrott och studieuppehåll

Här finns information om att tacka nej till utbildningsplats, anmäla studieavbrott, studieuppehåll och uppskjuten studiestart.

Lämna återbud - innan du registrerat dig

Du kan lämna återbud om du inte längre är intresserad av att gå utbildningen. Efter att du blivit antagen men innan du har registrerat dig på utbildningen lämnar du återbud via Antagning.se

Studieavbrott - efter att du registrerat dig

Studieavbrott innebär att du avsäger dig din plats på utbildningen.

Studieavbrott på program

Avbrott på program anmäler du via Blankettwebben. Om du gör studieavbrott på program har du möjlighet att ansöka och bli antagen till programmet igen i framtiden. 

Studieavbrott på kurser

Inom tre veckor från och med kursstart anmäler du så kallat ”tidigt avbrott” via Mina studier. Efter dessa tre veckor anmäler du istället studieavbrott via Blankettwebben.

Om du gör tidigt avbrott har du möjlighet att ansöka och bli antagen till kursen igen i framtiden. Gör du avbrott efter tre veckor kan du inte antas till kursen igen - du kan dock omregistrera dig, men då endast i mån av plats. 

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär uppehåll i påbörjade studier. Om det finns särskilda skäl och dessa kan styrkas med intyg, finns det möjlighet att beviljas studieuppehåll med platsgaranti.

Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, eller studentfackligt uppdrag. 

Ansök om studieuppehåll via Blankettwebben

Uppskjuten studiestart - anstånd

Du kan skjuta på din studiestart (så kallat anstånd) på utbildning om du har särskilda skäl.

Högskolan kan ge en antagen person tillåtelse att skjuta upp sin studiestart upp till högst 18 månader om det inte finns synnerliga skäl för en längre tid. En student som fått uppskjuten studiestart beviljat ska anmäla till högskolan när studierna önskas återupptas igen. 

När du vill påbörja dina studier igen ansöker du till utbildningen via Antagning.se och bifogar beslutet om anstånd. Ansök senast 15 april respektive 15 oktober inför kommande termin. 

Ansök om anstånd med studiestart via Blankettwebben

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka till en senare del av ett program om du uppfyller behörighetskraven till programmet samt redan har genomgått utbildning som motsvarar delar av programmet.

Ansök om antagning till senare del av program via Blankettwebben

Uppehåll på grund av sjukdom

Om du skulle bli sjuk under en lite längre tid och har studiemedel från CSN så bör du så snart som möjligt sjukanmäla dig hos Försäkringskassan för att behålla ditt studiemedel.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist