Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studieavbrott och studieuppehåll

Här finns information om bland annat att lämna återbud, anmäla studieavbrott och studieuppehåll. 

Lämna återbud 

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja på Antagning.se men bestämt dig för att inte påbörja utbildningen kan du lämna återbud. Om du redan har registrerat dig på utbildningen kan du inte lämna återbud. När möjligheten till återbud stängs på Antagning.se ska du kontakta utbildningens studieadministratör på Malmö högskola för att lämna ditt återbud. När du lämnar återbud blir din plats tillgänglig för andra sökande. Du får också möjlighet att söka och bli antagen till utbildningen igen i framtiden.

Studieavbrott

Om du har bestämt dig för att inte fullfölja studierna på en utbildning som du redan har registrerat dig på, kan du anmäla studieavbrott. Du måste även meddela CSN, om du har studiemedel. Du kan ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen vid ett senare tillfälle, men endast i mån av plats. Kontakta alltid utbildningens studieadministratör om du har frågor.

Tidigt avbrott på kurs

Om du anmäler studieavbrott på en kurs inom de tre första veckorna från kursstart räknas avbrottet som tidigt. Detta innebär att du kan ansöka om att bli antagen till kursen igen via Antagning.se. Du kan inte göra tidigt avbrott om det redan finns resultat rapporterade för dig på kursen.

Anmäl studieavbrott på Blankettwebben

Uppskjuten studiestart - anstånd

Om du har blivit antagen till en utbildning och har tackat ja på Antagning.se men inte kan påbörja utbildningen den termin som du har blivit antagen till, kan du ansöka om att skjuta upp studiestarten. För att bli beviljad anstånd med studiestart måste du kunna ange särskilda skäl, som ska styrkas med intyg. Om du redan är registrerad på utbildningen är det inte möjligt att bli beviljad anstånd. 

Ansök om anstånd med studiestart på Blankettwebben

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du gör tillfälligt uppehåll i påbörjade studier och har för avsikt att komma tillbaka. Om du har särskilda skäl som du kan styrka med intyg, finns det möjlighet att bli beviljad studieuppehåll med garanterad plats på utbildningen en angiven termin. Särskilda skäl för studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som till exempel vård av barn, eller studentfackligt uppdrag.

Om du inte blir beviljad en garanterad plats kan du ändå ha möjlighet att komma tillbaka till utbildningen, men endast i mån av plats. Kontakta alltid utbildningens studieadministratör om du har frågor.

Kom ihåg att även meddela CSN, om du har studiemedel.

Ansök om studieuppehåll på Blankettwebben

Antagning till senare del av program

Du kan ansöka om antagning till senare del av ett program som ges vid Malmö högskola om du har genomgått tidigare utbildning som motsvarar delar av programmet. Du kan till exempel ha påbörjat motsvarande utbildning vid ett annat lärosäte. För att bli antagen måste du alltid uppfylla utbildningens grundläggande krav på behörighet och även särskilda behörighetskrav om sådana finns. 

Ansök om antagning till senare del av program på Blankettwebben

Sjukdom under studietiden

Om du får studiemedel från CSN och blir sjuk så att du inte kan studera alls ska du kontakta Försäkringskassan. Läs mer om vad som gäller på Försäkringskassans webb.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist